استفاده از تهویه مطبوع در بسیاری از اماکن جز لاینفک زندگی شده است. در واقع افرادی هستند که حتی تصور زندگی بدون تهویه مطبوع برایشان غیرممکن است،‌آن ها در اتاق هایشان،‌محل کار،‌ماشین،‌سینما و تقریبا هر جایی نیاز به این سیستم دارند. بطور کلی نیاز ما به سیستم تهویه مطبوع به این علت است که هوای

نمایشگاه های تهویه

HVAC Events نمایشگاه های تهویه در مناطق مختلفی در جهان برگزار می شوند تا زمینه را برای ملاقات مشتریان و عرضه کنندگان این صنعت مهم فراهم کرده و در عین حال فرصتی برای ارائه آخرین فناوری ها در حیطه گرماسازی ،  تبادل هوا ، تهویه مطبوع و سرماسازی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد. در
بازگشت به بالا